Uchwała nr XIV/181/03Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 listopada 2003w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89 o pow. 0,56 ha położonej w WtelnieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 )

Uchwała nr XIV/181/03
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 listopada 2003


w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89 o pow. 0,56 ha położonej w Wtelnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 )Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 czerwca 2007, 08:36:26)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (1 czerwca 2007, 08:41:51)
Zmieniono: poprawiono nr uchwały i datę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2127