Uchwała nr XXXIII/298/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2020w sprawie nabycia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Morzewiec, obręb Tryszczyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020r. poz. 1990) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/298/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie nabycia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Morzewiec, obręb Tryszczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020r. poz. 1990) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 23.12.2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Kategorie tematyczne: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 grudnia 2020, 11:07:51)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 12:21:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1055