Uchwała nr XXXIII/297/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2020w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 475/20 położonej w Koronowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo opublikowanej w Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/297/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 475/20 położonej w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo opublikowanej w Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539 uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 23.12.2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Kategorie tematyczne: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 grudnia 2020, 11:06:12)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 12:23:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 496