Uchwała nr XXXIII/289/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2020w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Koronowo na lata 2021 – 2026” Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713 tj. ze zm.) oraz art 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r, poz. 218 tj. ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/289/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Koronowo na lata 2021 – 2026”

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713 tj. ze zm.) oraz art 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r, poz. 218 tj. ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 23.12.2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2021
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 grudnia 2020, 10:06:38)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 13:48:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1067