Uchwała nr XXXIII/288/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2020w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. realizacji zadania własnego Gminy Koronowo, polegającego na bieżącej obsłudze Strefy Płatnego Parkowania w Koronowie Na podstawie art. 7 ust. I pkt 2 oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019, poz. 712 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIII/288/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. realizacji zadania własnego Gminy Koronowo, polegającego na bieżącej obsłudze Strefy Płatnego Parkowania w Koronowie

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 2 oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019, poz. 712 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 23.12.2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 grudnia 2020, 09:47:54)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 13:57:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281