Uchwała nr XV/187/03Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 10 grudnia 2003w sprawie procedury przyznawania i rozliczania dotacjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873)

Uchwała nr XV/187/03
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 10 grudnia 2003


w sprawie procedury przyznawania i rozliczania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 czerwca 2007, 08:06:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2174