Uchwała nr XV/192/03Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 10 grudnia 2003w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 653/7 i 653/9 o pow. ok. 0,5 ha położonych w KoronowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz.U. Nr 80, poz. 717)

Uchwała nr XV/192/03
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 10 grudnia 2003


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 653/7 i 653/9 o pow. ok. 0,5 ha położonych w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz.U. Nr 80, poz. 717)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (31 maja 2007, 15:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2090