NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/299/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2004w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 10 ust. 1,2,3 oraz art. 12 ust. 4 stawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 ze zm.) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 pażdziernika 2004 r. W sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. Nr 43, poz. 753)w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794)

Uchwała nr XXVI/299/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2004


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 10 ust. 1,2,3 oraz art. 12 ust. 4 stawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 ze zm.) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 pażdziernika 2004 r. W sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. Nr 43, poz. 753)w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794)


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (172kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.11.2004
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXXVII/422/05 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XV/185/03 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: brak
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (29 maja 2007, 09:10:39)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (6 grudnia 2022, 16:15:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3606