Uchwała nr XXVI/300/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2004w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 ze zm.) oraz rozporządzeniem Nr 13 Wojewody Bydgfoskiego z dnia 26 sierpnia 1991 r. W sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz. Wojewody Bydgoskiego Nr 18 poz. 133)w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października r. W sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794)

Uchwała nr XXVI/300/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2004


w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 ze zm.) oraz rozporządzeniem Nr 13 Wojewody Bydgfoskiego z dnia 26 sierpnia 1991 r. W sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz. Wojewody Bydgoskiego Nr 18 poz. 133)w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października r. W sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (29 maja 2007, 09:06:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2841