NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/301/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2004w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października r. W sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794)

Uchwała nr XXVI/301/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2004


w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października r. W sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (29 maja 2007, 09:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3119