NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/305/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2004w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Koronowie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Uchwała nr XXVI/305/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2004


w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Koronowie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (29 maja 2007, 08:43:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2682