Uchwała nr XXVII/313/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2004w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i artr. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/458/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 119 z dnia 4 lutego 2002 r.)

Uchwała nr XXVII/313/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i artr. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/458/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 119 z dnia 4 lutego 2002 r.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (28 maja 2007, 11:05:26)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (30 stycznia 2013, 10:39:59)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2181