NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/314/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2004w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic gminy polegającej na zmniejszeniu obszaru Gminy Koronowo w tym Sołectwa Samociążek, a tym samym zwiększenia obszaru Sołectwa Bożenkowo oraz w sprawie ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców Sołectwa SamociążekNa podstwaie art. 4 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1, pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 marca 2003 r. Nr VI/61/2003 w sprawie Statutu Gminy Koronowo/Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 58, poz. 959 z dnia 16 czerwca 2003 r.)

Uchwała nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic gminy polegającej na zmniejszeniu obszaru Gminy Koronowo w tym Sołectwa Samociążek, a tym samym zwiększenia obszaru Sołectwa Bożenkowo oraz w sprawie ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców Sołectwa Samociążek

Na podstwaie art. 4 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1, pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 marca 2003 r. Nr VI/61/2003 w sprawie Statutu Gminy Koronowo/Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 58, poz. 959 z dnia 16 czerwca 2003 r.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (28 maja 2007, 10:59:37)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (30 stycznia 2013, 10:39:29)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2768