NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/24/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j. ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 t.j. ze zm.) i uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje

Uchwała nr IV/24/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j. ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 t.j. ze zm.) i uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (92kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 21.12.2018
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: KULTURA I NAUKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XLVI/417/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2014
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LXXIII/615/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2023

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.01.2019
  • pozycja w dzienniku: 2019.61

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (31 grudnia 2018, 11:18:56)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (10 marca 2023, 11:33:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225