Uchwała nr IV/22/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/22/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 21.12.2018
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2019
Kategorie tematyczne: BUDŻET GMINY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LVIII/476/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXXIII/282/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXII/266/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXI/260/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXX/249/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXIX/245/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwała nr XXVIII/226/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXVII/216/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXVI/210/2020 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwała nr XXV/204/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwała nr XXIV/200/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwała nr XXIII/196/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwała nr XX/169/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (31 grudnia 2018, 11:02:52)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (29 lipca 2021, 14:32:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 687