Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko-Orlik 2012” w Mąkowarsku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.14.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 3 lipca 2024  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku do posesji nr 26 – fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.19.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 22 maja 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania z powodu niewystarczających środków na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie – III etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.7.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 15 marca 2024  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Parking ulica Dworcowa w Koronowie”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.62.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 16 stycznia 2024  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)