Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.20.2015
wartość: poniżej kwoty 5.186.000 euro
termin składania ofert: 26 października 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania poniżej. 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.11.2015
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim

zamawiający: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.16.VIII.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 9 kwietnia 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

SUKCESYWNY ZAKUP MIESZANKI ŻWIROWO - WAPIENNEJ

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.3.2015
wartość: poniżej kwoty 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 kwietnia 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wydanie 5 opinii na temat spełniania przez sale lekcyjne, w których planuje się utworzenie przedszkola wymagań ochrony przeciwpożarowej, przepisów bhp, sanitarnych oraz budowlanych

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.14-2.2015.VIII
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 marca 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważnione 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGŁYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.2.2015
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 17 marca 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.13.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 7 stycznia 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)