Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.11.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 listopada 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów betonowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WF.261.9.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 października 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO AUTOBUSY AUTOSAN, SAMOCHÓD IVECO, SAMOCHÓD STAR, WALEC DROGOWY, SAMOCHÓD JELCZ

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: WF.233.3.2014
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 15 kwietnia 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)