Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO - AUTOBUSY

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/14/13
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Leasing operacyjny wraz z opcją wykupu samochodu używanego, śmieciarki do wywozu odpadów stałych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/14/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 11 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Leasing operacyjny wraz z opcją wykupu samochodu używanego, śmieciarki do wywozu odpadów stałych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/11/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 2 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Leasing operacyjny wraz z opcją wykupu samochodu używanego, śmieciarki do wywozu odpadów stałych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/10/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 24 września 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/07/13
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 września 2013  08:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE". Uzasadnienie: Na postępowanie nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/11/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 sierpnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/02/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 lutego 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/01/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 15 lutego 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)