Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: K.261.1.2012
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 listopada 2012  14:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych (V) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki” – V postępowanie.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.14.2012.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 listopada 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważnione 

zamówienie na:

Zakup używanej koparko-ładowarki

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/05/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 września 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych (II) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki”.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.8.2012.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 sierpnia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż koparko-ładowarki CASE 580K, Jelcza 3 W 642, Stara 200

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/04/12
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 15 maja 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)