Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY POMP GŁEBIMOWYCH

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/21/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/16/09/DM
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 września 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 4 Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

zorganizowanie kursów zawodowych

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 23 lipca 2009  09:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpił błąd w pkt 13 – termin związania ofertą jest podane 101 dni a winno być 30 dni. 

zamówienie na:

Remont i termomodernizacja dachu budynku głównego Zespołu Szkół we Wtelnie

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 4 Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Zakup używanej koparko - ładowarki

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 maja 2009  09:00
przyczyna unieważnienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, ponieważ na w/w postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Zakup używanej śmieciarki do wywozu odpadów stałych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 maja 2009  09:00
przyczyna unieważnienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, ponieważ na w/w postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Zakup używanej koparko-ładowarki

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 kwietnia 2009  09:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono z powodu braku ofert zgodnie z Art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Zakup używanej śmieciarki do wywozu odpadów stałych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 kwietnia 2009  09:00
przyczyna unieważnienia: przetarg unieważniono z powodu braku ofert zgodnie z Art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)