Przetargi unieważnione z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kamienia wapiennego, granitowego i bazaltowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 ).  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy emulsji i masy asfaltowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 ).  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kamienia wapiennego, granitowego i bazaltowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 ).  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy emulsji i masy asfaltowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 ).  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy piasku

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2006
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniony zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 7 

zamówienie na:

dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem 1 szt. dla SPZOZ

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2006
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie z siedzibą w Koronowie przy ul. Dworcowej 55, 86-010 Koronowo informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego „R” wraz z wyposażeniem zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Na postępowanie nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

dostawę używanego samochodu osobowego - szt. 1

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 31 października 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na postępowania nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

dostawę używanego samochodu osobowego - 1 szt.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 6000-60.000 euro
termin składania ofert: 23 października 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Wymianę okien w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego1

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty 60.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2006
przyczyna unieważnienia: IPR-ZP 341-29/06 Koronowo 2006-10-13 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Koronowo informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 zostało unieważnione na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7. Ogłoszenie na stronie portalu internetowego UZP zawierało błąd dotyczący trybu postępowania.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 17 października 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 Poz. 1163 ).  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wapna (palone-mielone luz)

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert zgodnie Art. 93 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19 Poz. 177 z późn. zm.). 

zamówienie na:

budowę kanalizacji deszczowej, odwadniającej osiedle mieszkaniowe 1000-lecia i ul. Okrężną w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało uniweażnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177). Na postępowanienie nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyżowej i Wodnej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp. Na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy kanalizacji deszczowej, odwadniającej ul. Dworcową w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 uPzp. Na na postępowanie wpłynęła oferta. przewyższająca kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)