Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo - majątek Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.56.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 27 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępne jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/700103 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2023

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.4.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 21 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania dla części 1, 3 i 5 dostępne pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/704955 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych i zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Koronowo w 2023r.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.52.2022
wartość: przekraczająca progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 30.01.2023r. zawarto umowę z wykonawca na realizację usługi.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych w 2023 roku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.54.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 13 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 2 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania. 

zamówienie na:

Budowa dróg na terenie Gminy Koronowo, w tym: Zadanie 1 – Budowa ulicy Wiśniowej w Tryszczynie, Zadanie 2 – Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczynie, Zadanie 3 - Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap, Zadanie 4 – Przebudowa drogi gminnej w m. Bytkowice od posesji 21 do posesji 22, Zadanie 5 – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Jasiniec

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.45.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 1 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępne pod linkiem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/689657  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.43.2022
wartość: przekraczająca progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 17 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 15 lutego 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Okolu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.48.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 17 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 22 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową - projekt przebudowy drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi (dz. nr 30, część dz. nr 2, część dz. nr 208 obręb Salno, gmina Koronowo)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.53.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 16 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 2 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania 

zamówienie na:

Budowa placu zabaw w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.47.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 3 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 14 listopada 2022 r. została zawarta umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Dostawa samochodu dostawczego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.50.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 3 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: w dniu 25.11.2022r. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zamówienia.  

zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi gminnej przy ul. Pomianowskiego w Koronowie na drodze wewnętrznej działka nr 1047/15

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.44.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 26 października 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 18.11.2022 r. została zawarta umowa na realizację niniejszego postępowania 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – VI etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.42.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 25 października 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 21.11.2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową. Projekt plaży w Salnie – fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.41.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 12 października 2022  09:00
wynik postępowania: W dniach 07.11.2022 r. oraz 14.11.2022 r. zostały podpisane umowy na realizację niniejszego postępowania w zakresie zadań 1 i 2 

zamówienie na:

Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod parking na części działki nr 777/16 w Koronowie Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa (ul. Bydgoska)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.39.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 20 września 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 17.10.2022r. została zawarta umowa na realizacje niniejszego zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.38.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 15 września 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 10.11.2022 r. i 21.11.2022 r. została zawarta umowa na realizację niniejszego postępowania w zakresie zadań 1-6 

zamówienie na:

Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.36.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 13 września 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 29 września 2022 roku została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Zadanie 1 – Budowa urządzenia do zjazdu linowego w Glinkach – fundusz sołecki Zadanie 2 – Budowa placu zabaw w Wiskitnie Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, gm. Koronowo Zadanie 4 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Samociążku – fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.35.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 1 września 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 7 października została podpisana umowa na zadania 1,3,4 niniejszego postępowania. W dniu 31 października została podpisana umowa na zadanie 2 niniejszego postępowania 

zamówienie na:

Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim – plaża miejska w Koronowie „Pieczyska”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.34.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 22 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 9 września 2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: Zp.271.1.32.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 18 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 17 listopada 2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Wyposażenie pomieszczeń budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.30.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 28 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 23 sierpnia została zawarta umowa na realizacje przedmiotowego zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »