Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: OA.251.2.2018
wartość: nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.0
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na dostawę piłkochwytów wraz z furtką wejściową oraz wyposażenia uzupełniającego na boisko w sołectwie Tryszczyn

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.272.50.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

zamówienie na:

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie”

zamawiający: MGOSiR w Koronowie
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: TA.261.3.2018
wartość: Wartość nie przekraczająca 30 000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU p.n. Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.22.2018
wartość: poniżej 5548.000 euro
termin składania ofert: 16 października 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.14.2018
wartość: Poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Remont dachów świetlic wiejskich zniszczonych w wyniku nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r. Zadanie 1 – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gogolinku nr 20 Zadanie 2 – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wilczu nr 21 Zadanie 3 – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 29

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.33.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Remontowo - Budowlany Artur Rakowski, ul. Siewna 5, 86-010 Koronowo. Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego kryterium 100% cena 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieczyskach

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.32.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Bogusławę Bednarczyk i Justynę Markowicz działającymi w ramach spółki cywilnej o nazwie Zakład Usług Technicznych „PROSBED” s.c. Bogusławę Bednarczyk, Justynę Markowicz, Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka. Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego kryterium 100% cena  

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym p.n. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.12.2018
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Dostawa samochodu pożarniczego.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.16.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: IPP-ZP.271.11.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie programów nauczania do zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe realizowanych w ramach projektu „Wrota Sukcesu II” RPKP.10.01.02-04-0001/17

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.3.271.2018/10.1.2
wartość: pon. 30 000 Euro netto
termin składania ofert: 2 lipca 2018  12:00
wynik postępowania: informacje poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KORONOWO

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.10.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie programów nauczania do zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe realizowanych w ramach projektu „Wrota Sukcesu II” RPKP.10.01.02-04-0001/17

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.3.271.2018/10.1.2
wartość: pon. 30 000 Euro netto
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: informacje poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.9.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Wykonanie powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.8.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowy ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.19.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Przebudowa ulic na OM Samociążek

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.7.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.6.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony p.n. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.4.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3 II postępowanie

zamawiający: Gmina Koronowo - Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.2.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono w pliku pdf 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »