Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:„Dostawę paliw płynnych”

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: 6/ZP/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.)
nr sprawy: IPP-ZP.271.24.2017
wartość: powyżej 209.000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa aparatu USG

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5/ZP/2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie”

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TA.261.10.2017
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostosowanie 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez wyposażenie gabinetu logopedycznego - II POSTEPOWANIE

zamawiający: Żłobek Samorządowy w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2017  13:30
wynik postępowania: informacje poniżej 

zamówienie na:

Dostosowanie 16 miejsc w Żłobku Samorządowym we Wtelnie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez wyposażenie gabinetu logopedycznego - II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Żłobek Samorządowy we Wtelnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2017  13:30
wynik postępowania: informacje poniżej 

zamówienie na:

Dostosowanie 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez wyposażenie sali integracji sensorycznej - II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Żłobek Samorządowy w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2017  10:30
wynik postępowania: informacje poniżej 

zamówienie na:

Dostosowanie 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez utworzenie sali doświadczania świata - II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Żłobek Samorządowy w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2017  10:30
wynik postępowania: informacje poniżej 

zamówienie na:

Dostosowanie 16 miejsc w Żłobku Samorządowym we Wtelnie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez utworzenie sali doświadczania świata

zamawiający: Żłobek Samorządowy we Wtelnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  13:30
wynik postępowania: informacje poniżej 

zamówienie na:

Dostosowanie 16 miejsc w Żłobku Samorządowym we Wtelnie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez utworzenie placu integracji sensorycznej

zamawiający: Żłobek Samorządowy we Wtelnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: informacje poniżej 

zamówienie na:

Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno- zimowym 2017/2018

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TA.261.9.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę ambulansu w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/ZP/2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 19 października 2017  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.22.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 17 października 2017  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.45.2.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 października 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Pieczyska - IV etap.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.19.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 27 września 2017  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Budowę oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo obejmującego: Zadanie 1 - Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec (fundusz sołecki) Zadanie 2 - Budowa oświetlenia placu zabaw – lampy solarne

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.44.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez WICHARY TECHNIC Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 105, 43-300 Bielsko - Biała. Dla zadania Nr 1 i Zadania nr 2: Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego kryterium 100% cena  

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek – Mąkowarsko

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.20.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: poniżej dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koronowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.17.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono poniżej. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/ZP/2017
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »