Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »zamówienie na:

1. świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem, z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KR.314-4/11
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

1. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli, które to placówki nie są wyposażone w stołówki od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo 2. Dożywianie osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KR.341-3/11
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/09/11
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/08/11
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 25 października 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/ZP/2011
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 29 września 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa i wdrożenie oprogramowania, dla działu mieszkaniowego ZGKiM w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/07/11
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 15 września 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/05/11
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 12 września 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2011/2012

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.14.2011.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 września 2011  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i Rybkowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/06/11
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 7 września 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: ZADANIE 1 - ROZBUDOWIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPIELEWIE, ZADANIE 2 - REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GLINKACH, ZADANIE 3 - REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM DWORZE,

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.6.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OM TUSZYNY II W KORONOWIE.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.7.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/ZP/2011
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest: 1.Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli, z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki, w miejscowościach: Buszkowo, Łąsko Wielkie, Wierzchucin Królewski, Sitowiec, Witoldowo, Wtelno, Mąkowarsko i Koronowo w formie jednego gorącego posiłku dziennie (obiadu) o łącznej wartości kalorycznej 800 kalorii wraz z dowozem własnym transportem w naczyniach przeznaczonych do przechowywania środków żywności (atestowanych). 2.Dożywianie osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo w miejscowościach: Okole, Stary Dwór, Gogolin, Mąkowarsko, Wierzchucin Królewski, Tryszczyn, Lucim, Nowy Dwór, Morzewiec, Dziedzinek, Popielewo, Buszkowo, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Wtelno, Gogolinek, Wilcze, Bytkowice, Glinki, Samociążek, Byszewo, Skarbiewo, Wiskitno, Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec, Salno, Więzowno, Gościeradz i Koronowo w formie jednego gorącego posiłku dziennie (obiadu) o łącznej wartości kalorycznej 800 kalorii wraz z dowozem własnym transportem w naczyniach przeznaczonych do przechowywania środków żywności (atestowanych).

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy: KR.341-2/11
wartość: poniżej 125.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Analiza wody pitnej, ścieków i wód popłucznych wraz z opracowaniem wyników dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/04/11
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 7 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii cieplnej w ilości średniorocznej 600GJ przez okres 12 lat z przebudową istniejącej kotłowni we własnym zakresie, zapewniającej pokrycie mocy 0,105MW, przystosowaną do spalania biomasy

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Buszkowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.7.2011.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2011  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii cieplnej w ilości średniorocznej 890GJ przez okres 9 lat z przebudową istniejącej kotłowni we własnym zakresie, zapewniającej pokrycie mocy 0,15MW, przystosowaną do spalania biomasy

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Witoldowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.8.2011.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2011  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii cieplnej w ilości średniorocznej 390GJ przez okres 14 lat z przebudową istniejącej kotłowni we własnym zakresie, zapewniającej pokrycie mocy 0,065MW, przystosowaną do spalania biomasy

zamawiający: Zespół Szkół w Mąkowarsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.9.2011.VIII
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2011  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

przetarg nieograniczony na zorganizowanie: 1. Kursów zawodowych 2. Warsztatów terapeutycznych 3. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 4. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 131278 - 2011
wartość: poniżej 125000 EURO
termin składania ofert: 3 czerwca 2011  11:00
wynik postępowania: czytaj niżej 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/03/11
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 maja 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ SAMOCHODU Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Sprzedaż majatku ruchomego
nr sprawy: 1/2011
wartość: 8200 zł
termin składania ofert: 25 maja 2011  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »