Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »zamówienie na:

"Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Koronowo” Zadanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.24.2024
wartość: zamówienie do 130 tys. zł netto
termin składania ofert: 21 czerwca 2024  10:00
wynik postępowania: w dniu 28.06.2024 r. zawarto umowę 

zamówienie na:

Odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Koronowo w okresie od 1.07.2024r. do 31.12.2024r.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb z wolnej ręki art. 214.1.11 Pzp.
nr sprawy: ZP.271.1.15.2024
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  13:30
wynik postępowania: W dniu 28.06.2024 r. została zawarta umowa  

zamówienie na:

Prowadzenie na terenie miasta Koronowo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: wolna ręka na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.1.16.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  13:30
wynik postępowania: W dniu 28.06.2024 r. została zawarta umowa  

zamówienie na:

Prowadzenie na terenie Gminy Koronowo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w miejscowości Morzewiec, który stanowi własność gminy

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: wolna ręka na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.1.17.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  13:30
wynik postępowania: W dniu 28.06.2024 r. została zawarta umowa  

zamówienie na:

Konserwacja i restauracja “Drogi Krzyżowej”- kontynuacja prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia kościoła pw. św. Michała Archanioła we Wtelnie.

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka we Wtelnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1
wartość: poza ustawą Pzp.
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  10:00
wynik postępowania: 25.06.2024 ogłoszenie wyboru wykonawcy 

zamówienie na:

Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Matki Bożej Różańcowej z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie – I etap W ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka w Byszewie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1
wartość: poza ustawą Pzp.
termin składania ofert: 11 czerwca 2024  10:00
wynik postępowania: 13.06.2024 r. ogłoszono wybór wykonawcy 

zamówienie na:

BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY KORONOWO – 1 część: Zadanie 1. Budowa części oświetlenia drogowego ze słupami oświetleniowymi (5 szt.) przy ul. Mała Droga, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Morelowa w Koronowie. Zadanie 2. Budowa części oświetlenia drogowego ze słupami oświetleniowymi (4 szt.) w m. Więzowno.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.13.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 czerwca 2024  09:00
wynik postępowania: w dniu 4.07.2024 r zawarto umowę dla zadania I i II. 

zamówienie na:

Wykonanie utwardzenia terenu w ramach zadania „Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na działce ewidencyjnej 122 w Starym Jasińcu – fundusz sołecki”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.22.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 4 czerwca 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 05.07.2024 została zawarta umowa 

zamówienie na:

Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162/5 w Witoldowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.18.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 14 maja 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 17.06.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuźnicy od km 0+000 do 1+400

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.12.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 maja 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 12.06.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.2.16.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 14.06.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Opracowanie projektu planu ogólnego gminy i miasta Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.11.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 kwietnia 2024  09:00
wynik postępowania: w dniu 31.05.2024 r. została zawarta umowa 

zamówienie na:

Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce” – fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.14.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 26 kwietnia 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 14.06.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Remont istniejącej na terenie Gminy Koronowo zniszczonej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.15.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 23 kwietnia 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 10.05.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.13.2024
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 17 kwietnia 2024  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Wykonanie wjazdu na działkę 18/1 w miejscowości Buszkowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.8.2024
wartość: zamówienie do 130 tys. zł netto
termin składania ofert: 20 marca 2024  10:00
wynik postępowania: W dniu 17.04.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Budowa parkingu przy ulicy Al. Wolności w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.9.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 19 marca 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 05.04.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej żłobka samorządowego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.10.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 14 marca 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 05.04.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – Wierzchucin Królewski 109

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.6.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 1 marca 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 12.03.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Koronowo w 2024 r.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.5.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 23 lutego 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 07.03.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »