Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w miejscowości Lucim

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.15.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 27 kwietnia 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 17 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy Szosie Kotomierskiej 3 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.16.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 27 kwietnia 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 25 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Dostawa systemu zarządzania dostępem do sieci komputerowej typu NAC (Network Access Control) wraz z wsparciem technicznym oraz niezbędnymi usługami informatycznymi w zakresie wdrożenia i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.7.2023
wartość: zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
termin składania ofert: 18 kwietnia 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 30 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w kierunku do osiedla Lipinki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.12.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 7 kwietnia 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 11 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Zadanie 1 – Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – przebudowa istniejących sieci oświetlenia drogowego – usunięcie kolizji Zadanie 2 – Remont i przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.13.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 5 kwietnia 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 11 maja została podpisana umowa na realizację Zadania 1. Informacja o unieważnieniu Zadania 2 została zamieszczona pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/740618  

zamówienie na:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.9.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 23 marca 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 28 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lucim Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Stopka

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.8.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 23 marca 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 04 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację Zadania 2. Unieważnienie postępowania w zakresie Zadania 1. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.10.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 17 marca 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 05 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania w zakresie zadania 1. Unieważnienie postępowania w zakresie zadań 2-6. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.11.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 17 marca 2023  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofercie odrzuconej oraz unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1 i 7 zostało zamieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/738299  

zamówienie na:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Koronowo w 2023 roku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.7.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 22 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 30 marca 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania serwerowego wraz z niezbędnymi usługami informatycznymi w zakresie wdrożenia i szkolenia

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.2.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 10 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 15 marca 2023 r. została podpisana umowa na realizację postępowa dla części 1 i części 3. Unieważnienie postępowania dla części 2. 

zamówienie na:

Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.4.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 3 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 20 marca 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2023

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.2.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 1 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczone jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719558 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.5.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 31 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: w dniu 28 lutego 2023 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków SP2 w Koronowie – dokumentacja projektowa

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.1.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 26 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: Postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy w dniu 01.03.2023r. na realizację przedmiotowego zamwienia 

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2023

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.1.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 17 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczone jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/713402 

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.61.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 9 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: W dniu 01.02.2023r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację usługi.  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)