Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.4.2024
wartość: wartość zamówienia nieprzekraczająca progów unijnych
termin składania ofert: 9 lutego 2024  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/882769 

zamówienie na:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie dla uczestników programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.1.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 lutego 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 21.02.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w Witoldowo - Nowaczkowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.60.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 16 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/863551 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.63.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 9 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: W dniu 31.01.2024 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)