Przetargi aktualne z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.22.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 6 czerwca 2023  09:00

zamówienie na:

Remont istniejącej na terenie Gminy Koronowo zniszczonej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.18.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 7 czerwca 2023  09:00

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych: ul. Szosa Kotomierska 19 i 21 oraz Dziedzinek 36.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.17.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 7 czerwca 2023  09:00

zamówienie na:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY KORONOWO

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.21.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 7 czerwca 2023  10:00

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Paderewskiego 17 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OB-GM.7021.36.2023
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 7 czerwca 2023  12:00

zamówienie na:

Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.23.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 12 czerwca 2023  09:00

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w Gogolinku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.25.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 19 czerwca 2023  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)