Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)



zamówienie na:

Konserwacja i restauracja “Drogi Krzyżowej”- kontynuacja prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia kościoła pw. św. Michała Archanioła we Wtelnie.

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka we Wtelnie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1
wartość: poza ustawą Pzp.
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  10:00

zamówienie na:

Odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Koronowo w okresie od 1.07.2024r. do 31.12.2024r.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb z wolnej ręki art. 214.1.11 Pzp.
nr sprawy: ZP.271.1.15.2024
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  13:30

zamówienie na:

Prowadzenie na terenie miasta Koronowo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: wolna ręka na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.1.16.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  13:30

zamówienie na:

Prowadzenie na terenie Gminy Koronowo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w miejscowości Morzewiec, który stanowi własność gminy

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: wolna ręka na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.1.17.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 czerwca 2024  13:30

zamówienie na:

Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko-Orlik 2012” w Mąkowarsku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.14.2024
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 21 czerwca 2024  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)