zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2024

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy (art. 275)
nr sprawy: MGZE.271.3.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 13 grudnia 2023  09:00
wynik postępowania: informacja o wyniku dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo pod adresem:

link do platformy zakupowej

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Chytła
Opublikował: Małgorzata Gwizdała (5 grudnia 2023, 16:36:09)

Ostatnia zmiana: Monika Dunajska (3 stycznia 2024, 12:23:31)
Zmieniono: informacja o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 443