zamówienie na:

Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową instalacji oświetlenia

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.43.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 9 października 2023  09:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  
Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (400kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dunajska
Opublikował: Monika Dunajska (20 września 2023, 14:49:24)

Ostatnia zmiana: Monika Dunajska (13 października 2023, 12:14:37)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 596