zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2023

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.2.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 1 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczone jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719558 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl pod adresem:

link do platformy zakupowej

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Chytła
Opublikował: Małgorzata Gwizdała (24 stycznia 2023, 14:47:33)

Ostatnia zmiana: Monika Dunajska (21 marca 2023, 16:26:12)
Zmieniono: informacja o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190