2018

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2018 z dnia 16 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2018 z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2018 z dnia 13.03.2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2018 z dnia 13.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2018  z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2018  z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2018 z dnia 8 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2018 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2018 z dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2018 z dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie: działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w sprawie rozszerzenia zakresu umowy nr IPP.272.56.2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2018 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu| [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.15.2018 z dnia 2 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.15.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2018 z dnia 2 lutego 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie zasad postępowania z aktami notarialnymi, zawiadomieniami i postanowieniami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania II zastępcy Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na Świadczeniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij