Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2015 z dnia 22 października 2015r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2015 z dnia 22 października 2015r.w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Tryszczynie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2015 z dnia 21 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Koronowie oraz w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Tryszczynie, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2015 z dnia 8 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w Gminie Koronowo  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2015 z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2015 z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2015 z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2015 z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2015 z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu [...]

metryczka