Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2014 z dnia 7 października w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, i rad dzielnic m.st Warszawy, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2014 z dnia 2 października w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, i rad dzielnic [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

metryczka