Informacja dla mieszkańców Gminy Koronowo O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.

1. Termin zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 30 września 2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego). 
Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy obsługującej komisarza wyborczego.
2. Termin złożenia Burmistrzowi Koronowa wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 października 2019 r. 
Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. 20. 
3. Termin złożenia Burmistrzowi Koronowa oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 11 października 2019 r. 
Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. 20.
Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Termin złożenia Burmistrzowi Koronowa wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, upływa w dniu 8 października 2019 r.
Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. 20.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (19 września 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (19 września 2019, 09:34:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157