Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą bądź na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 2. dnia przed dniem wyborów, tj. do 11 października 2019 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się osobiście za pokwitowaniem bądź przez upoważnioną pisemnie osobę.


Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla              miejsca stałego zamieszkania.
Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1– Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20 ( tel. 52 382 64 64 ) w godzinach:
·         poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30
·         wtorek – 7.30 – 17.00
·         piątek – 7.30 – 14.00

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (12 września 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (12 września 2019, 10:03:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 350