Głosowanie przez dopisanie do spisu wyborców

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek powinien zawierać:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer PESEL,
- adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
- adres, pod którym wyborca aktualnie czasowo przebywa.
Wyborca dopisany do spisu na wniosek zostanie skreślony z urzędu ze spisu wyborców            w miejscu stałego zamieszkania.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której wyborca czasowo przebywa, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 8 października 2019 r.
Żołnierze pełniący zasadniczą bądź okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
Wniosek można złożyć w urzędzie gminy w dniach 22 – 30 września 2019 r.
Dodatkowo osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po w/w terminie mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, czyli do dnia  11 października 2019 r.

 
Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1– Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20 ( tel. 52 382 64 64 ) w godzinach:
·  poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30
·  wtorek – 7.30 – 17.00
·  piątek – 7.30 – 14.00

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (3 września 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (3 września 2019, 14:54:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (3 września 2019, 14:58:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205