Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz podjętej uchwały Nr LXII/517/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 1840) oraz Postanowienia Nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Koronowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 2440) Burmistrz Koronowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (24 kwietnia 2019)
Opublikował: Mariusz Frelke (24 kwietnia 2019, 13:09:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515