Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wydanie w charakterze biegłego opinii w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 7 szt. drzew rosnących na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/3, obręb ewidencyjny Koronowo, oraz zniszczenia bądź uszkodzenia drzewa rosnącego na tej samej działce"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (3 kwietnia 2019)
Opublikował: Marta Sadkowska (4 kwietnia 2019, 13:15:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Marta Sadkowska-Zielke (27 sierpnia 2020, 12:23:01)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 321