Skład Rady Miejskiej w Koronowie - VIII kadencja (2018 - 2023)

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie

Szulta-Romaniuk Katarzyna Brygida
email: przewodniczacaradymiejskiej@koronowo.pl
tel. 52 3826 446
 

      Kompetencje Przewodniczącego Rady:
 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Przewodniczący Rady w szczególności:
  • zwołuje sesje Rady,
  • przewodniczy obradom,
  • czuwa nad zabezpieczeniem ładu i porządku obrad sesji,
  • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  • podpisuje uchwały Rady,
  • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 3. Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, pokój nr 23 we wtorki w godzinach: od 9:00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie:
 • Gordon Tomasz
 • Guziński Bogusław Jerzy
Pozostali radni Rady Miejskiej w Koronowie zasiadający w ławach:
 • Bociek Patryk Franciszek
 • Borowicz Henryk Józef
 • Gliszczyński Stanisław
 • Holka Mirosława
 • Karwat Katarzyna
 • Koper Artur
 • Kuropatwiński Marian Bogusław
 • Mitera Piotr Władysław
 • Mojzesowicz Elżbieta Barbara
 • Orliński Wojciech
 • Polewana Sławomira
 • Pubanc Illona Maria
 • Raddatz Olech Stanisław
 • Skotnicki Tomasz
 • Szlagowski Maciej
 • Szymańska Ewa Jadwiga
 • Szymczak Małgorzata
 • Weleziński Mariusz Jan

metryczka


Wytworzył: - (4 grudnia 2018)
Opublikował: Mariusz Frelke (4 grudnia 2018, 10:11:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (11 lutego 2020, 07:48:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7641