Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie - 5 lutego 2019 r., godz. 9:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 05 lutego 2019 r. o godz. 9:00  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.      Informacja dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotycząca terminarza imprez oraz ich finansowania.
3.      Informacja dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotycząca grup funkcjonujących przy M-GOK- u.
4.      Spotkanie z kierownikami świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Koronowo.
5.      Zamknięcie posiedzenia komisji.          
 
Koronowo, 28 stycznia 2019 r.                                                                               
 
Przewodniczący Komisji
 
Artur Koper

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (28 stycznia 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (28 stycznia 2019, 09:41:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246