Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -20 października 2020 roku, godz.08:30


Uprzejmie zawiadamiam, że 20 października 2020 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 27 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a.      przejęcia nieodpłatnego działki nr 254/8 w Samociążku,
b.      przejęcia nieodpłatnego działek nr 99/3 i 99/9 w Samociążku,
c.       wykupu działki nr 273/17 w Gościeradzu,
d.      komunalizacji działki nr 119 w Popielewie,
e.      wykupu działki nr 140/2 w Wiskitnie,
f.        wydania zgody na wydzierżawienie przez Gminę Koronowo działki  1846/25 obręb Koronowo o łącznej powierzchni 0,0302 ha,
g.      naprawy dojazdu do dz. o nr ewid 1118/5, ob. Koronowo, która nie ma dostępu do drogi publicznej,
h.      ponownego rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 233 położonej w m. Gościeradz, gm. Koronowo,
i.           rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 46/3 położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo.
3.      Przedstawienie informacji dotyczącej zrealizowanych inwestycji modernizacji i rozbudowy oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo w roku 2020.
4.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawy bieżące komisji.
6.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 16 października 2020 r.

Przewodniczący Komisji

Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (16 października 2020)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (16 października 2020, 07:51:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174