Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -23 września 2020 roku, godz.08:00


Uprzejmie zawiadamiam, że 23 września 2020 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 27 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a.      wniosku o przejęcie działki nr 66/7 w Koronowie,
b.      wykupu działek nr: 65/8, 65/18 i 65/20 w Koronowie,
c.       wykupu części działki nr 269/1 we Wtelnie pod przepompownie ścieków,
d.      regulacji stanu prawnego działki nr 171 w Wierzchucinie Królewskim,
e.      zamiany działek nr 318/4, 318/5 i 318/6 w Starym Jasińcu na działkę nr 329 w Starym Jasińcu,
f.        przejęcia działek nr: 167, 168/5, 165/6 położonych w Gościeradzu,
g.      wniosku o wydzierżawienie części  działki 718/3 poł. w Koronowie,
h.      wniosku mieszkańców posesji Wierzchucin Królewski 75 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części działki nr 123/45 o powierzchni ok 320 m² i umożliwienie jej wykupu,
i.        zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn. nr 123/45, położonej w Wierzchucinie Królewskim,
j.        zbycia nieruchomości gruntowej ozn. nr 123/13, położonej w Wierzchucinie Królewskim,
k.       zbycia nieruchomości gruntowej ozn. nr 32, położonej w Więzownie,
l.        zbycia nieruchomości gruntowej ozn. nr 687/6, 687/3, 687/2, położonej w Koronowie,
m.    wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 71/75 położonej w m. Sokole Kuźnica, gm. Koronowo.
3.      Podsumowanie pracy komisji i wnioski komisji o wprowadzenie zadań do projektu budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok.
4.      Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca przychodów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Koronowo
z uwzględnieniem podziału kosztów za odbiór, zagospodarowanie odpadów, funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i kosztów ponoszonych na likwidację nielegalnych wysypisk w roku 2019 i w I półroczu 2020.
5.      Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
sp. z o.o. dotycząca rzeczywistych poniesionych kosztów za odbiór odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w roku 2019 i w I półroczu 2020.
6.      Informacja Burmistrza  Koronowa dotycząca funkcjonowania systemu pobierania opłat za odbiór odpadów komunalnych z uwzględnieniem kwot należnych wpływów i działania systemu windykacji oraz zestawienie informacji dotyczących liczby osób zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji i informacji z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli.
7.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
8.      Sprawy bieżące komisji.
9.      Zamknięcie posiedzenia komisji.


Koronowo, 17 września 2020 r.


                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                Maciej Szlagowski
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (17 września 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (17 września 2020, 09:03:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158