Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -17 czerwca 2020 roku, godz.08:00


Uprzejmie zawiadamiam, że 17 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 27 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a.       wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 71/69 położonej wm. Sokole Kuźnica, gm. Koronowo,
b.      wniosku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ozn. nr ewidencyjnym 2048 położonej w miejscowości Koronowo,
c.       wniosku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ozn. nr ewidencyjnym 55/1 położonej w miejscowości Stary Dwór,
d.      wniosku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ozn. nr ewidencyjnym 114/5 położonej w miejscowości Koronowo,
e.      scalenia nieruchomości ozn. nr 260/7 i 260/4 położonych we Wtelnie, wnosi się o ponowne przeanalizowanie wniosku w celu zmiany opinii na zbycie w/w działek ze względu na niemożliwość scalenia tych nieruchomości,
f.        wniosku o dzierżawę części działki 746/2  lub 746/7 poł. w Koronowie na cele rekreacyjne,
g.      wniosku o postawienie garażu na dzierżawionej działce na cele warzywne 1846/27 (część) poł. w Koronowie,
h.      wniosku o dzierżawę pod garaż części działki 27/3 poł. w miejscowości Okole.
i.        wydania opinii w sprawie wymiany fragmentu nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej przy budynku na ul. Tucholskiej 20A, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.
 
3.       Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
sp. z o.o. dotycząca zwalczania skutków zimy i poniesionych kosztów wraz z zestawieniem dotyczącym poprzedniego roku.
4.       Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. dotycząca ilości środków zabezpieczonych na bieżące utrzymanie dróg, a rzeczywistych kosztów i niezbędnych potrzeb na ten cel w roku 2020.
5.       Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
sp. z o.o. dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Koronowo
z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji w roku 2019 i niezbędnych potrzeb do realizacji w roku 2020 oraz przedstawienie ilości wody wyprodukowanej, a dostarczonej do odbiorców oraz ilości ścieków oczyszczonych z podziałem na ścieki dopływające z kanalizacji i ścieki dowożone taborem asenizacyjnym w roku 2019.
6.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
7.      Sprawy bieżące komisji.
8.      Zamknięcie posiedzenia komisji.


Koronowo, 12 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Komisji

Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (12 czerwca 2020)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (12 czerwca 2020, 07:28:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218