Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -20 maja 2020 roku, godz.08:00


Uprzejmie zawiadamiam, że 20 maja 2020 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 27 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
 
Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a.      przejęcia przez gminę działki 232 poł. w Tryszczynie (LsV- Lasy),
b.      przejęcia przez Gminę Koronowo działki 2259 i 2260 obręb Koronowo o łącznej powierzchni 480 m2 (temat podawany już 06 marca br.),
c.       dzierżawy gruntu  przy ul. Bydgoskiej 22 w Koronowie dz. 1193/5, własność Gminy Koronowo na cele warzywne i tereny zielone - w celu zorganizowania bezpiecznego miejsca dla dzieci do zabawy,
d.      wniosku Koła Ligii Obrony Kraju o nieodpłatne przekazanie w administrowanie i zarządzanie strzelnicą na terenie nieruchomości gruntowej ozn. nr 1275/4 w Koronowie,
e.      zamiany działek gminnych o nr: 318/4, 318/5 i 318/6 o pow. 1,0500 ha (droga gruntowa należąca do Gminy Koronowo) z działką nr 329 o pow. 0,1448 ha (asfaltowa należąca do Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwo Różanna),
f.        przejęcia na rzecz Gminy Koronowo ścieżek rowerowych (dz. 150/1, 147/1, 144/20, 141/42, 137/2, 186/1 w Koronowie) Tuszyny, wniosek od Rady Osiedla Pieczyska Tuszyny,
g.      wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1103/2, 1103/3, 1104/2 położonych w Koronowie, gm. Koronowo,
h.      wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 659/2 położonej w m. Tryszczyn, gm. Koronowo, Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki lub części działki nr ewid. 221 położonej w m. Tryszczyn , gm. Koronowo,
i.         wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 1028/37 położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
3.       Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4.      Sprawy bieżące komisji.
5.      Zamknięcie posiedzenia komisji.


Koronowo, dnia 13 maja 2020r.


Przewodniczący Komisji


Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (13 maja 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (13 maja 2020, 12:28:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251