Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -19 luty 2020 roku, godz.08:00


Uprzejmie zawiadamiam, że 19 lutego 2020 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 62 położonej w Koronowie dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nn wraz ze stacją transformatorową SN/.
3.      Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca stanu realizacji zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stanu przygotowań projektowanych planów oraz wniosków, które wpłynęły w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego.
4.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawy bieżące komisji.
6.      Zamknięcie posiedzenia komisji.          
 
      
Przewodniczący Komisji
Maciej Szlagowski

     
          

                                                                                

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (14 lutego 2020)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (14 lutego 2020, 13:00:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263