Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -22 stycznia 2020 roku, godz.08:00


 
Uprzejmie zawiadamiam, że 22 stycznia 2020 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 263/4 położonej we Wtelnie, gm. Koronowo.
b)      przejęcia wieczystego użytkowania 121/2304 udziałów w działce 176/3 poł. w Koronowie ul. Lazurowa od  właściciela
c)      przejęcia wieczystego użytkowania 121/2304 udziałów w działce 176/3 poł. w Koronowie ul. Lazurowa od  właścicielki
d)     przejęcia działek  65/18, 65/20, 65/8 poł. w Koronowie.
3.      Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca stanu realizacji zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stanu przygotowań projektowanych planów oraz wniosków, które wpłynęły w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego.
4.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawy bieżące komisji.
6.      Zamknięcie posiedzenia komisji. 


Koronowo, dnia 15 stycznia 2020 roku


Przewodniczący Komisji

Maciej Szlagowski      
 


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (15 stycznia 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (15 stycznia 2020, 15:10:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212