Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -20 listopada 2019 r., godz. 8:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 20 listopada 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:


1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      nabycia działki 196/12 i 196/14 pod drogi poł. w miejscowości Łasko Małe,
b)      postawienia garażu o pow. 18 m2 (blaszak) i dzierżawy gruntu pod ten garaż na działce 66/4 poł. w miejscowości Okole,
c)      przekazania działki 86/226 o pow. 88 m2  poł. Pieczyska-Koronowo ul. Olszewka na rzecz Gminy Koronowo za równowartość podatku od nieruchomości za lata 2017-2019 i następne,
d)      uregulowania kwestii dostępu do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Okole dz. 137 (ustanowienia służebności, wykup).
e)      zasadności realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej OSP w miejscowości Wtelno.
3.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4.      Ustalenie planu pracy komisji na 2020 rok.
5.      Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
6.      Sprawy bieżące komisji.
7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.          

Koronowo, dnia 14 listopada 2019 r.

Przewodniczący Komisji

Maciej Szlagowski
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (14 listopada 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (14 listopada 2019, 12:47:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244