Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -23 października 2019 r., godz. 8:00.

Uprzejmie zawiadamiam, że 23 października 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
Porządek posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      zaopiniowania o przeznaczeniu nieruchomości ozn. nr 477/1, 493/1 położonych w Koronowie przy ul. Tucholska 39,
b)      wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Krąpiewo 9,
c)      przejęcia działki 264/32 we Wtelnie wraz z infrastrukturą techniczną tj. siecią kanalizacyjną,
d)      przejęcia działki 94/4, 94/5, 94/36 poł. w Tryszczynie,
e)      utworzenia przez stowarzyszenie w budynku przy ul. Dworcowej w Koronowie  świetlicy terapeutycznej,
f)       uregulowania stanu budynku znajdującego się częściowo na działce 634/5 poł. w Koronowie przy ul. Kwiatowej , która sklasyfikowana jest jako droga gminna publiczna 050916C,
g)      wyrażenia zgody na dowiezienie ok. 50 ton gruzu,
h)      przewidzianego do likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego położonego w ciągu drogi nie mającej statusu drogi publicznej w km 40,879 oraz przewidzianego do rozbiórki wiaduktu   drogowego w km 40,078,
i)        wyznaczenia ul. Szmaragdowej w Koronowie na odcinku od ul. Koralowej do ul. Szosa Kotomierska,
j)       wydania opinii w sprawie przejęcia działki 128/36, 128/38, 128/42, 128/45, 128/48 poł. w Koronowie;
k)      rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatw. uchwałą nr XXI/189/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ulicy Nowodworskiej” położonej w Koronowie, gm. Koronowo dla działki o nr ewid. 68 położonej w Koronowie;
l)       rozpatrzenie wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 89/2 położonej we Wtelnie, gm. Koronowo;
m)   rozpatrzenie wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 263/4 położonej we Wtelnie, gm. Koronowo;
n)      wydanie opinii w sprawie zasadności i celowości utrzymania rezerwy terenu pod obwodnicę miasta Koronowa.
3.      Przedstawienie informacji dotyczących modernizacji i rozbudowy oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo.
4.      Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. dotycząca kosztów związanych z przygotowaniem do sezonu zimowego na rok 2019-2020 z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb.
5.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
6.      Sprawy bieżące komisji.
7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.          
 
         
Przewodniczący Komisji
Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (16 października 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (17 października 2019, 11:37:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390